Öckerö Bostadsbolag AB

Hjälp oss att bli bättre!

Snart kommer du som bostadshyresgäst få möjlighet att delta i vår hyresgästundersökning Branschindex. Enkäten skickas ut med brev till alla hyresgäster i början av maj.

Undersökningen är ett viktigt verktyg för oss när vi planerar hur och vad vi ska prioritera i våra framtida arbeten i våra bostadsområden och fastigheter. Enkäten består bland annat av frågor om hur du upplever ditt boende och vad du tycker om vår service. Dina synpunkter är viktiga för oss och vår utveckling!

Vi samarbetar med företaget AktivBo så att vi också kan jämföra oss med andra hyresvärdar runt om i Sverige, såväl allmännyttiga som privata. AktivBo AB, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästundersökningar, administrerar Branschindex.

Senast uppdaterad: 2019-04-24 14.12


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram